Cây dứa mỹ

100,000

Cây Dứa Mỹ
Bụi cao 20-30cm
Có màu xanh trắng

ĐẶT HÀNG NHANH