Cây ngâu tán tròn

150,000

Cây ngâu tán tròn

Cây cao khoảng 70-120cm.

tán tròn đường kính khoảng80cm

ĐẶT HÀNG NHANH