Tùng la hán giống

20,000

Cây tùng la hán giống hay còn gọi là vạn niên tùng.

Cây dùng để làm bonsai, cây thế hoặc cây công trình…

 

ĐẶT HÀNG NHANH